Ev. a. v. farský úrad, Alstrova 39, 831 06 Bratislava 35 raca@ecav.sk 0903 79 49 26

Cirkevný zbor ECAV Bratislava-Rača

Oznamy

Služby Božie

Služby Božie v nedeľu:

 • 8:30 Rača
 • 10:30 Bernolákovo (okrem 2. nedele v mesiaci)
 • 10:15 Ivanka pri Dunaji (Infocentrum M. R. Štefánika) – 2. nedeľa v mesiaci
 • 11:30 Bernolákovo – 2. nedeľa v mesiaci
 • 13:00 DD Podbrezovská 28 – 2. nedeľa v mesiaci

Služby Božie cez týždeň (v pôste a advente)

 • streda 17:00 – Rača

Detské služby Božie

 • 8:30 – začínajú v kostole na službách Božích v Rači.
 • 10:30 – začínajú v kostole na službách Božích v Bernolákove (v 2. nedeľu v mesiaci – o 11:30)

Biblická hodina

 • streda 18:00 – Rača – zborová sieň (okrem adventu, pôstu a prázdnin)

Modlitebné spoločenstvo

 • pondelok 19:00 – Rača – zborová sieň

Večera Pánova so spoveďou (okrem sviatkov) v rámci Služieb Božích

 • Kostol Rača – 2. nedeľa v mesiaci
 • Kostol Bernolákovo – 1. nedeľa v mesiaci