Ev. a. v. farský úrad, Alstrova 39, 831 06 Bratislava 35 raca@ecav.sk 0903 79 49 26

Cirkevný zbor ECAV Bratislava-Rača

Oznamy

Služby Božie

Služby Božie v nedeľu:

  • 8:30 Rača
  • 10:30 Bernolákovo
  • 10:30 Ivanka pri Dunaji (Infocentrum M. R. Štefánika) – 2. nedeľa v mesiaci
  • 14:30 Bernolákovo – 2. nedeľa v mesiaci
  • 13:00 DD Podbrezovská 28 – 2. nedeľa v mesiaci

Služby Božie cez týždeň (v pôste a advente)

  • streda 17:00 – Rača

Detské služby Božie

  • 8:30 – začínajú v kostole na službách Božích.

Biblická hodina

  • streda 18:00 – Rača – zborová sieň (okrem adventu, pôstu a prázdnin)

Modlitebné spoločenstvo

  • pondelok 19:30 – Rača – zborová sieň