Ev. a. v. farský úrad, Alstrova 39, 831 06 Bratislava 35 raca@ecav.sk 0903 79 49 26

Ekumena

Srdečne pozývame v rámci Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov na ekumenické stretnutia v chrámoch Božích v Rači o 17,00:   Len o spravodlivosť sa budeš usilovať. 5. Mojžišova – Deuteronomium 16, 20   STREDA, 23.01.2019 Evanjelický a.v. kostol   PIATOK, 25.01.2019 Rímsko-katolícky… Read More