Ev. a. v. farský úrad, Alstrova 39, 831 06 Bratislava 35 raca@ecav.sk 0903 79 49 26

Pozvanie na zborový deň v Bernolákove

Pozvanie na zborový deň v Bernolákove   Srdečne vás pozývame na zborový deň do chrámu Božieho a následne do areálu evanjelického kostola v Bernolákove, v nedeľu Svätej Trojice, 16.06.2019 so začiatkom služieb Božích o 10,30 V chráme Božom v Rači služby Božie nebudú Tešíme sa… Read More