Ev. a. v. farský úrad, Alstrova 39, 831 06 Bratislava 35 raca@ecav.sk 0903 79 49 26

Služby Božie v 2. nedeľu po Trojici, 13.06.2021

Služby Božie v 2. nedeľu po sv. Trojici, 13.06.2021 budú v CZ nasledovne: RAČA o 9,00 so sviatosťou Večere Pánovej so spoveďou Bernolákovo o 10,30 Ivanka pri Dunaji o 11,30 v Infocentre

SLUŽBY BOŽIE 30.05.2021, SLÁVNOSŤ SV. TROJICE

Konanie služieb Božích 30.05.2021 SV. TROJICA V Rači o 9,00 v sprísnenom režime covid; max. 25% účastníkov z kapacity miest kostola, obmedzený spev, rúško V Bernolákove o 10,30 v sprísnenom režime covid; max. 25% účastníkov z kapacity miest kostola,… Read More

Služby Božie aj v Bernolákove

Konanie služieb Božích 23.05.2021 na Slávnosť zoslania Ducha svätého V Rači o 9,00 v sprísnenom režime covid; max. 23 účastníkov, obmedzený spev, rúško V Bernolákove o 10,30 v sprísnenom režime covid; max. 25% účastníkov z kapacity miest kostola,… Read More

KONANIE SLUŽIEB BOŽÍCH 4. PO VEĽKEJ NOCI, 02.05.2021

Služby Božie  4. nedeľa po veľkej noci 02.05.2021 budú v chráme Božom v Rači vzhľadom na pandemickú situáciu max. 20 účastníkov na náš chrám  o 9,00 hod. Teším sa na stretnutie   V Bernolákove nebudú – nakoľko max. počet účastníkov… Read More

KONANIE SLUŽIEB BOŽÍCH 3. po VEľKEJ NOCI, 25.04.2021

Milí bratia, drahé sestry v Pánu, milí priatelia, so zmiešaným pocitom som prijal správu (pozri nasl. oznam) o možnosti slúžiť služby Božie v chrámoch. Teším sa z tejto možnosti, no problém je s kapacitou našich kostolov (v Rači… Read More

AKTUALIZÁCIA USMERNENIA K 19.4.2021 ku konaniu Služieb Božích

Milí bratia, drahé sestry v Pánu, pripájam najnovšie správy ohľadne konania služieb Božích z Generálneho biskupského úradu Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku: AKTUALIZÁCIA USMERNENIA K 19.4.2021 Bratia a sestry,  na základe informácií Ministerstva zdravotníctva SR a Úradu verejného zdravotníctva, vám… Read More

Veľkonočná nedeľa, TV prenos služieb Božích TA3

Milí bratia, drahé sestry, ďakujeme za prejavený záujem o sl.Božie na Veľkonočnú nedeľu z nášho chrámu Božieho v Rači a pre tých, ktorí nestihli sledovať prenos v priamom čase. 1.slávnosť veľkonočná – Vzkriesenie Pánovo. Priamy prenos  služieb Božích… Read More

Poďakovanie zb. farára

Milí bratia, drahé sestry v Pánu, vážení diváci TV TA3, chcem sa aj touto cestou poďakovať televízii TA3 – ktorá vám sprostredkovala, nech ste boli kdekoľvek,  priamy prenos služieb Božích na veľkonočnú nedeľu z evanjelického kostola CZ ECAV Bratislava-… Read More

Pastiersky list Zboru biskupov ECAV ku Veľkej noci 2021.

Pastiersky list Zboru biskupov ECAV ku Veľkej noci 2021. Drahí, sestry a bratia, vážené cirkevné zbory, srdečne vás pozdravujeme pri príležitosti sviatkov Veľkej noci v roku 2021! Prežili sme zvláštnu pôstnu dobu. Pre mnohých mala znaky osobnej kalvárie. Bolo v nej… Read More

ZVONENIE ZA OBETE COVID-19 NA SLOVENSKU  30.3.2021 O 15:00

ZVONENIE ZA OBETE COVID-19 NA SLOVENSKU  30.3.2021 O 15:00 V utorok 30.3.2021 o 15:00 si spoločne pripomeňme prostredníctvom zvonov slovenských katedrál, bazilík, kostolov, chrámov Božích, cerkví, zvoníc, či zvoničiek a uctime takmer 10 000 obetí, ktoré si doposiaľ… Read More