Ev. a. v. farský úrad, Alstrova 39, 831 06 Bratislava 35 raca@ecav.sk 0903 79 49 26

Zápis na konfirmáciu

Milí bratia, drahé sestry, nepodarilo sa mi do sekcie Konfirmácia vložiť oznam, preto touto formou oznamujem; konfirmačná príprava začína vo veku 12 r.. Poprosím, nakoľko nás ovplynila COVID situácia, ak je možné, ktorí ste už prihlásení z minulého… Read More

Stretnutie konfirmandov 2.r.

Vážení rodičia, milí konfirmandi, uvítam, ak by sme sa mohli stretnúť v kostole v Rači, v sobotu, 18.09.2021 o 11,00 h. a dohodnúť ďalší postup prípravy a tiež slávnosti konfirmácie. Ďakujem za trpezlivosť, teším sa na stretnutie a… Read More

kondolencia

V utorok sme prijali smutnú správu, že Pán si povolal z tejto časnosti starostu obce Bernolákovo vo veku 42 r., Mgr. Richarda Červienku. Evanjelická cirkev a.v. v Bernolákove vyjadruje úprimnú sústrasť rodine, priateľom, zamestnancom OU, i všetkým, ktorým… Read More

Konanie Výročného účtovného zborového konventu

Milí bratia a sestry v Pánu,v 9. nedeľu po Trojici, 01.08.2021 sa bude konať v našom CZ Výročný účtovný konvent a tiež aj volebný konvent na generálneho dozorcu našej cirkvi v rámci služieb Božích, v Rači o 9,00… Read More

POZVANIE NA ZBOROVÝ DEŇ V BERNOLÁKOVE

Pozvanie na zborový deň v Bernolákove Srdečne vás pozývame na zborový deň CZ ECAV Rača  do  areálu evanjelického kostola v Bernolákove, v 4. nedeľu po Svätej Trojici, 27.06.2021  so začiatkom služieb Božích o 10,00 V chráme Božom v RAČI služby Božie nebudú Tešíme sa na… Read More

ZBOROVÝ DEŇ, Bernolákovo

Milí bratia, drahé sestry v Pánu, po ročnej prestávke (covid), radostne vám oznamujem, že momentálna „covid“ situácia nám umožňuje stretnutie na Zborovom dni v areály kostola v Bernolákove v nedeľu, 27.06.2021, o 10,00. Zatiaľ plánujeme centrálne Služby Božie… Read More

Služby Božie v 2. nedeľu po Trojici, 13.06.2021

Služby Božie v 2. nedeľu po sv. Trojici, 13.06.2021 budú v CZ nasledovne: RAČA o 9,00 so sviatosťou Večere Pánovej so spoveďou Bernolákovo o 10,30 Ivanka pri Dunaji o 11,30 v Infocentre

SLUŽBY BOŽIE 30.05.2021, SLÁVNOSŤ SV. TROJICE

Konanie služieb Božích 30.05.2021 SV. TROJICA V Rači o 9,00 v sprísnenom režime covid; max. 25% účastníkov z kapacity miest kostola, obmedzený spev, rúško V Bernolákove o 10,30 v sprísnenom režime covid; max. 25% účastníkov z kapacity miest kostola,… Read More

Služby Božie aj v Bernolákove

Konanie služieb Božích 23.05.2021 na Slávnosť zoslania Ducha svätého V Rači o 9,00 v sprísnenom režime covid; max. 23 účastníkov, obmedzený spev, rúško V Bernolákove o 10,30 v sprísnenom režime covid; max. 25% účastníkov z kapacity miest kostola,… Read More

KONANIE SLUŽIEB BOŽÍCH 4. PO VEĽKEJ NOCI, 02.05.2021

Služby Božie  4. nedeľa po veľkej noci 02.05.2021 budú v chráme Božom v Rači vzhľadom na pandemickú situáciu max. 20 účastníkov na náš chrám  o 9,00 hod. Teším sa na stretnutie   V Bernolákove nebudú – nakoľko max. počet účastníkov… Read More