Ev. a. v. farský úrad, Alstrova 39, 831 06 Bratislava 35 raca@ecav.sk 0903 79 49 26

tradičné adventné zastavenie pri slove a hudbe

Srdečne vás pozývame na tradičné adventné zastavenie pri slove a hudbe v EVANJELICKOM KOSTOLE V RAČI. 3. Adventná nedeľa, 15.12.2019, 15,00 J. S. Bach, W. A. Mozart, J. Mouret, W. Gomez, E. H. Grieg Interpreti: Mária Hany – soprán… Read More

konfirmačná príprava

Oznamujem, že stretnutie konfirmandov bude v sobotu, 30.11.2019 na fare v Rači: 1. roč. o 13,00 2. roč. o 15,00 Teším sa na stretnutie Rastislav Hargaš, ev.a.v farár Rača

Pamiatka reformácie

SLUŽBY BOŽIE NA PAMIATKU REFORMÁCIE ŠTVRTOK 31.10.2019, 17,00         kostol Rača

Celozborový deň v Rači

Pozvanie na zborový deň v Rači   Srdečne vás pozývame na zborový deň do chrámu Božieho a následne do areálu evanjelického kostola v Rači, v 15. Nedeľu po Svätej Trojici, poslednú septembrovú  29.09.2019  so začiatkom služieb Božích o 10,00 V chráme Božom v Bernolákove služby Božie… Read More

Počas mojej neprítomnosti v tomto týždni 19.08 – 24.08. 2019, ma bude zastupovať brat farár z Grinavy, Mgr. Róbert Mišových – tel. kontakt: 0904 372 575

Pohrebná rozlúčka so s. Elenkou Peterajovou

So smútkom v srdci, ale v pevnej viere vzkriesenia oznamujem, že Pán života i smrti si náhle povolal z tejto časnosti, veríme do blahoslavenej večnosti našu spolusestru, presbyterku, účtovníčku v dcérocirkvi Bernolákovo Dr. Elenu Peterajovú v 70. roku života. Pohrebná rozlúčka bude v utorok, 25.06…. Read More

Pozvanie na zborový deň v Bernolákove

Pozvanie na zborový deň v Bernolákove   Srdečne vás pozývame na zborový deň do chrámu Božieho a následne do areálu evanjelického kostola v Bernolákove, v nedeľu Svätej Trojice, 16.06.2019 so začiatkom služieb Božích o 10,30 V chráme Božom v Rači služby Božie nebudú Tešíme sa… Read More