Ev. a. v. farský úrad, Alstrova 39, 831 06 Bratislava 35 raca@ecav.sk 0903 79 49 26

Čas konania služieb Božích

Rozpis služieb Božích Veľká noc 2019, Evanjelický kostol Rača Pozor, zmena času konania služieb Božích; od 31.03.2019, teda od 4. Pôstnej nedele o 9,00 nedeľa 9,00 – Služby Božie – nedeľa v mesiaci so sviatosťou Večere Pánovej so spoveďou  streda – pôstne… Read More