Ev. a. v. farský úrad, Alstrova 39, 831 06 Bratislava 35 raca@ecav.sk 0903 79 49 26

Oznam o nekonaní služieb Božích

Bratia a sestry v Pánu, Opatrenia, ktoré sú v boji proti pandémii vírusu COVID platné od 15. októbra 2020, sa dotknú aj našich Služieb Božích. Nariadenia krízového štábu hovoria jednoznačne: „Zakazujú sa všetky hromadné podujatia“.  (Z listu predsedníctva ECAVS) Služby… Read More

3. nedeľa po Veľkej noci, Žalm 66 Oslavuj Boha celá zem

Zvučne plesaj Bohu, celá zem, ospevujte slávu Jeho mena a slávnym robte Jeho chválospev! Povedzte Bohu: Aké úžasné sú Tvoje skutky! Pre Tvoju veľkú moc Ti pochlebujú Tvoji nepriatelia. Nech sa Ti klania celá zem, nech Ťa ospevujú,… Read More

2. nedeľa po Veľkej noci, Evanjelium Jána 10, 11 – 21

O dobrom pastierovi Ja som dobrý pastier. Dobrý pastier život kladie za ovce. Nájomník a ten, čo nie je pastier, a ovce nie sú jeho, (keď) vidí prichádzať vlka, opúšťa ovce a uteká, a vlk ich chytá a rozháňa; nájomník… Read More

1. nedeľa po Veľkej noci; Žalm 116, 1 -9

Milujem Hospodina, lebo počuje hlas môjho úpenia; lebo naklonil ku mne svoje ucho, budem Ho vzývať, pokiaľ len žijem. Obkľúčili ma povrazy smrti, zastihli ma úzkosti záhrobia, našiel som súženie a žiaľ. Ale vzýval som meno Hospodinovo: Hospodine,… Read More

Pastiersky list Zboru biskupov ECAV k Veľkej noci

Pastiersky list Zboru biskupov ECAV na Slovensku k Veľkej noci 2020 A prišiel Ježiš, hoci dvere boli zatvorené, a postaviac sa do prostriedku, riekol im: Pokoj vám!             Ján 20, 26b Milí bratia a… Read More

VEĹKONOČNÁ NEDEĹA

Veľkonočná nedeľa Veľkonočné ráno. Legenda, história, súčasnosť, budúci vek…? Ako svet vníma toto ráno. Možno čaká od cirkvi vzkriesenie, aby sme neboli kresťania len v hrobke – chráme –  ako učeníci zamknutí, bezradní, ustráchaní.  Je iné, ako ostatné? Alebo len… Read More

VEĽKÝ PIATOK 2020

Sedem slov Ježiša Krista na kríži V evanjeliu Lukáša, v 23. kapitole, 34. verši čítame: „Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo činia.“ V evanjeliu Lukáša, v 23. kapitole, 43. verši čítame: „Veru, hovorím ti: Dnes budeš so mnou… Read More

ZELENÝ ŠTVRTOK 2020

Zelený štvrtok 2020         Biblický text: Ev. Marek 14, 17 – 31 Keď sa zvečerilo, prišiel s dvanástimi. Ako sedeli za stolom a jedli, povedal Ježiš: Veru, hovorím vám, že jeden z vás, ktorý stoluje so mnou, ma zradí. Začali sa… Read More

Pašiové nedele (Smrtná, Kvetná) pozvanie k spoločným modlitbám o 15,00

Milí bratia, milé sestry, vedenie našej Evanjelickej cirkvi a.v. nás všetkých pozýva na Smrtnú, Kvetnú nedeľu i Veľký piatok k spoločným modlitbám od 15,00, k čomu nás vyzve aj hlahol zvonov z našich chrámov po celom Slovensku. Prosím,… Read More

OZNAM o nekonaní služieb Božích – aktuálne

Predsedníctvo Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku v situácii šírenia sa koronavírusu na Slovensku podáva toto usmernenie: Na základe rozhodnutia hlavného hygienika SR a odporúčania Ministerstva vnútra SR, Ministerstvo kultúry rozhodlo o zákaze hromadných podujatí z dôvodu všeobecného… Read More