Ev. a. v. farský úrad, Alstrova 39, 831 06 Bratislava 35 raca@ecav.sk 0903 79 49 26

Celozborový deň v Rači

Pozvanie na zborový deň v Rači   Srdečne vás pozývame na zborový deň do chrámu Božieho a následne do areálu evanjelického kostola v Rači, v 15. Nedeľu po Svätej Trojici, poslednú septembrovú  29.09.2019  so začiatkom služieb Božích o 10,00 V chráme Božom v Bernolákove služby Božie… Read More

Počas mojej neprítomnosti v tomto týždni 19.08 – 24.08. 2019, ma bude zastupovať brat farár z Grinavy, Mgr. Róbert Mišových – tel. kontakt: 0904 372 575

Pohrebná rozlúčka so s. Elenkou Peterajovou

So smútkom v srdci, ale v pevnej viere vzkriesenia oznamujem, že Pán života i smrti si náhle povolal z tejto časnosti, veríme do blahoslavenej večnosti našu spolusestru, presbyterku, účtovníčku v dcérocirkvi Bernolákovo Dr. Elenu Peterajovú v 70. roku života. Pohrebná rozlúčka bude v utorok, 25.06…. Read More

Pozvanie na zborový deň v Bernolákove

Pozvanie na zborový deň v Bernolákove   Srdečne vás pozývame na zborový deň do chrámu Božieho a následne do areálu evanjelického kostola v Bernolákove, v nedeľu Svätej Trojice, 16.06.2019 so začiatkom služieb Božích o 10,30 V chráme Božom v Rači služby Božie nebudú Tešíme sa… Read More