Ev. a. v. farský úrad, Alstrova 39, 831 06 Bratislava 35 raca@ecav.sk 0903 79 49 26

Pohrebná rozlúčka so s. Elenkou Peterajovou

So smútkom v srdci, ale v pevnej viere vzkriesenia oznamujem, že Pán života i smrti si náhle povolal z tejto časnosti,

veríme do blahoslavenej večnosti našu spolusestru, presbyterku, účtovníčku v dcérocirkvi Bernolákovo

Dr. Elenu Peterajovú v 70. roku života.

Pohrebná rozlúčka bude v utorok, 25.06. 2019 o 17,00 na cintoríne v Bernolákove.

Riekol Ježiš: Ja som vzkriesenie i život – kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie, a nik neumrie naveky, kto žije a verí vo mňa. 

Ján 11, 25 – 26

One Comment on “Pohrebná rozlúčka so s. Elenkou Peterajovou

  1. S hlbokým zármutkom som prijal správu o smrti Elenky Peterajovej,mojej spolužiačky,priateľky,múdrej a tolerantnej ženy.Pretože som sa túto smutnú správu dozvedel až dnes,rád by som navštívil miesto jej posledného odpočinku.Pokiaľ je to možné,touto cestou prosím o informáciu,kde je pochovaná.Ďakujem za ochotu. MUDr Peter Filo

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *