Ev. a. v. farský úrad, Alstrova 39, 831 06 Bratislava 35 raca@ecav.sk 0903 79 49 26

VEĹKONOČNÁ NEDEĹA

Veľkonočná nedeľa

Veľkonočné ráno. Legenda, história, súčasnosť, budúci vek…? Ako svet vníma toto ráno. Možno čaká od cirkvi vzkriesenie, aby sme neboli kresťania len v hrobke – chráme –  ako učeníci zamknutí, bezradní, ustráchaní.  Je iné, ako ostatné? Alebo len jedno z ďalších, možno odlišné mysliac na karanténu, či na pondelok – zvykmi pohanských predkov zvýraznené sviatky, a tým výnimočné?

Veľkonočné ráno, pre mnohých jedinečné v roku. Koľko ich ešte zažijeme a tešíme sa na toto ráno?

Legenda – o zmiznutom, či ukradnutom mužovi – svet nemal inú obhajobu, i keď tam stála stráž.

História – Boh zomrel na kríži, uložili Ho do hrobu a očakávali, že tam zostane. Ale veľkonočné ráno bolo prekvapivé, možno až desivé. Nie, nebolo to podľa predstáv človeka. Mŕtvy vstal, nebol v hrobe, ukázal sa v oslávenom tele. Svedkov tohto rána pochytila obava z nepoznaného, z nového. Ale predsa, zvíťazila radosť a viera. Boh dodržal slovo – neporušil zmluvu. Kristus vstal z mŕtvych – o tom svedčia viacerí  a ich svedectvo je pravdivé vo viere.

Súčasnosť – veľkonočné ráno – aké je pre nás. Sme prekvapení, ľahostajní? Či sa tešíme zo života, ktorý nám ponúka Ježiš Kristus, čakáme naozaj vzkriesenie života, vzťahov i života cirkvi. Svet to od cirkvi možno očakáva. A čo kresťania, ktorí i dnes, ako kedysi, pre vieru zomierajú v nezmyselnej zlobe fanatizmu…

Veľká noc je aj dnes, aj dnes Boh víťazí nad svetom a smrťou, napriek nenávisti, ktorá je proti Bohu.

Vyberme si: Legendu, históriu, alebo život.       Ak čakáme znamenie – Biblia nám napovie;

Ev. Lukáša 2, 1 – 12

V prvý deň po sobote zavčasu ráno šli k hrobu a niesli vonné veci, ktoré pripravili; boli s nimi aj niektoré iné. Ale kameň našli odvalený od hrobu, a keď vošli, nenašli telo Pána Ježiša. Keď boli nad tým v rozpakoch, ajhľa, dvaja mužovia v žiariacom rúchu zastali si vedľa nich, a keď sa preľakli a sklopili zraky k zemi, povedali im (tí mužovia): Čo hľadáte živého medzi mŕtvymi? Niet Ho tu, ale vstal. Rozpomeňte sa, ako vám hovoril, keď bol ešte v Galilei, že Syna človeka musia vydať hriešnym ľuďom do rúk a ukrižovať a že v tretí deň musí vstať z mŕtvych. I rozpomenuli sa na Jeho slová. A vrátiac sa od hrobu, zvestovali toto všetko jedenástim a všetkým ostatným. Boli to Mária Magdaléna, Johana a Mária Jakubova i ostatné s nimi a rozprávali to apoštolom. Ale ich slová zdali sa im byť bájkou a neverili im. Len Peter vstal a bežal k hrobu; keď sa nahol a videl tam ležať len plachty, odišiel a divil sa tomu, čo sa stalo.

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *