Ev. a. v. farský úrad, Alstrova 39, 831 06 Bratislava 35 raca@ecav.sk 0903 79 49 26

1. nedeľa po Veľkej noci; Žalm 116, 1 -9

Milujem Hospodina, lebo počuje hlas môjho úpenia; lebo naklonil ku mne svoje ucho, budem Ho vzývať, pokiaľ len žijem.

Obkľúčili ma povrazy smrti, zastihli ma úzkosti záhrobia, našiel som súženie a žiaľ.

Ale vzýval som meno Hospodinovo: Hospodine, zachráň moju dušu!

Milostivý je Hospodin a spravodlivý, náš Boh sa zľutováva.

Hospodin je strážcom prostých, slabý som bol – pomohol mi.

Vráť sa, duša moja, na svoj odpočinok, lebo Hospodin s tebou dobre naložil.

Lebo si vytrhol moju dušu zo smrti, oči od sĺz a nohy od pádu.

Pred Hospodinom budem chodiť

v krajinách života.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *