Ev. a. v. farský úrad, Alstrova 39, 831 06 Bratislava 35 raca@ecav.sk 0903 79 49 26

Poďakovanie zb. farára

Milí bratia, drahé sestry v Pánu, vážení diváci TV TA3,

chcem sa aj touto cestou poďakovať televízii TA3 – ktorá vám sprostredkovala, nech ste boli kdekoľvek,  priamy prenos služieb Božích na veľkonočnú nedeľu z evanjelického kostola CZ ECAV Bratislava- Rača  04.04.2021.

Srdečne ďakujem za vaše reakcie, či už formou SMS, e-mali, alebo telefonátom –  veľmi ma to potešilo a tiež i ďalších aktérov, ktorí tvorili priebeh služieb Božích. Srdečne vám všetkým ďakujeme.

Mrzí ma, že vo vysielaní neboli uvedení i tí, ktorí aktívne prispeli k bohoslužbe, i keď som túto informáciu preposlal.

Preto aspoň touto formou chcem poďakovať spoluúčinkujúcim, ktorí tvorili priebeh bohoslužby a pripájam, ako malo byť uvedené počas prenosu: 

  1. slávnosť veľkonočná – Vzkriesenie Pánovo.

Priamy prenos  služieb Božích z Evanjelického, augsburského vyznania chrámu Božieho v Bratislave – RAČI

Hudobné stvárnenie služieb Božích:  Stanislav Tichý – organ, spev;

Martin Smolko – husle;

Richard Ondrej Veleg – flauta. 

Rastislav Hargaš – zborový farár – kázeň, liturgia.

Kvetinová výzdoba –  Bella;

Úprava chrámu Božieho – p. kostolníčka Anna Stovičková.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *