Ev. a. v. farský úrad, Alstrova 39, 831 06 Bratislava 35 raca@ecav.sk 0903 79 49 26

Zápis na konfirmáciu

Milí bratia, drahé sestry,

nepodarilo sa mi do sekcie Konfirmácia vložiť oznam, preto touto formou oznamujem;

konfirmačná príprava začína vo veku 12 r.. Poprosím, nakoľko nás ovplynila COVID situácia, ak je možné, ktorí ste už prihlásení z minulého roka do 1.r. a tiež i nádejní konfirmandi, aby sme sa stretli v sobotu 18.09.2021 o 14,00 v kostole v Rači – nakoľko nám to dovolí „semafor“. Pripájam aj prihlášku.

Teším sa na stretnutie a prajem bezstresové dni.

R. Hargaš, ev.a.v. fara Rača

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku BA – Rača

Zápis na konfirmačnú prípravu

Meno katechumena:……………………………………………………………………….

Dátum a miesto narodenia: ……………………………………………………………………………..

Dátum a miesto krstu:………………………………………………………………………………………

Trvalé bydlisko:………………………………………………………………………………………………………

Telefónne číslo, e-mail rodičov:…………………………………………………………………………………

Telefónne číslo e-mail katechumena:…………………………………………………………………………..

Škola, ktorú navštevuje, ročník, trieda:………………………………………………………………………

V ktorých ročníkoch navštevoval ev.a.v. náboženstvo:…………………………………………………

Meno rodičov: Otec:………………………………………………………………. Vyznanie:……………..

Matka:………………………………………………. rod.:..……………………. Vyznanie:……………..

Miesto cirkevného sobáša (požehnania manželstva):…………………………………………………..

Krstní rodičia: Otec:……………………………………………………………….. Vyznanie:……………..

Matka:………………………………………………. rod.:..……………………. Vyznanie:……………..

Rodičia svojim podpisom potvrdzujú, že ich dieťa sa bude konfirmačnej prípravy zúčastňovať pravidelne. Tiež súhlasíme v zmysle zákona so spracovaním a archivovaním osobných údajov.

 

V ……………………………………….…… dňa:……………………………….

 

……………………………………………………………..

podpis rodičov

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *