Ev. a. v. farský úrad, Alstrova 39, 831 06 Bratislava 35 raca@ecav.sk 0903 79 49 26

Kontakty

Kontakty

Sídlo farského úradu: Alstrova ulica č.39, 831 06 Bratislava 35, telefón: 02/44883403, mobil:0903794926

e-mail: raca@ecav.sk

 

Predsedníctvo zboru: námestný farár: Rastislav Hargaš, zborový dozorca Ján Viglaský, zástupca zb. dozorcu Miloš Kulík, kantorka: Anna Slezáková (Bernolákovo).

Služby Božie Rača:

Radi vás uvítame na Službách Božích, ktoré sa konajú:

V Rači (chrám Boží) každú nedeľu o 8:30, /2. nedeľa v mesiaci so sviatosťou Večere Pánovej so spoveďou/

a stredu v letnom čase o 18:00 (počas adventu a pôstu) a zimnom čase o 17:00

v DD na Podbrezovej 28 (BAS) 2. nedeľa v mesiaci o 13:00

 

Služby Božie Bernolákovo

Radi vás uvítame na Službách Božích, ktoré sa konajú:

v Ivanke pri Dunaji druhú nedeľu v mesiaci (1x za mesiac) o 10.15hod. v Pamätnej izbe M. R. Štefánika (informačnom centre obce).

V Bernolákove (chrám Boží):

prvú nedeľu v mesiaci o 10.30 hod. spolu s prisluhovaním sviatosti Večere Pánovej so spoveďou,

druhú nedeľu v mesiaci o 11.30 hod.,

tretiu, štvrtú, prípadne piatu nedeľu v mesiaci o 10.30 hod..

Adresa Bernolákovo

Evanjelický kostol sa nachádza v Bernolákove, na rohu Poštovej a Orechovej ul

Adresa Ivanka pri Dunaji

V Ivanke pri Dunaji mávame Služby Božie v Pamätnej izbe M. R. Štefánika, nám. sv. Rozálie (informačné centrum obce)