Ev. a. v. farský úrad, Alstrova 39, 831 06 Bratislava 35 raca@ecav.sk 0903 79 49 26

ZBOROVÝ DEŇ V RAČI

Pozvanie na zborový deň v Rači Srdečne vás pozývame na zborový deň CZ ECAV Rača  do Kostola  a  areálu evanjelickej fary v Rači, v poslednú septembrovú nedeľu 26.09.2021  so začiatkom služieb Božích o 10,00 v chráme Božom v RAČI V… Read More

Zápis na konfirmáciu

Milí bratia, drahé sestry, konfirmačná príprava začína vo veku 12 r.. Poprosím, nakoľko nás ovplynila COVID situácia, ak je možné, ktorí ste už prihlásení z minulého roka do 1.r. a tiež prihlásení v minulú sobotu i nádejní konfirmandi,… Read More

Stretnutie konfirmandov 2.r.

Vážení rodičia, milí konfirmandi, uvítam, ak by sme sa mohli stretnúť v kostole v Rači, v sobotu, 18.09.2021 o 11,00 h. a dohodnúť ďalší postup prípravy a tiež slávnosti konfirmácie. Ďakujem za trpezlivosť, teším sa na stretnutie a… Read More

kondolencia

V utorok sme prijali smutnú správu, že Pán si povolal z tejto časnosti starostu obce Bernolákovo vo veku 42 r., Mgr. Richarda Červienku. Evanjelická cirkev a.v. v Bernolákove vyjadruje úprimnú sústrasť rodine, priateľom, zamestnancom OU, i všetkým, ktorým… Read More

Konanie Výročného účtovného zborového konventu

Milí bratia a sestry v Pánu,v 9. nedeľu po Trojici, 01.08.2021 sa bude konať v našom CZ Výročný účtovný konvent a tiež aj volebný konvent na generálneho dozorcu našej cirkvi v rámci služieb Božích, v Rači o 9,00… Read More

POZVANIE NA ZBOROVÝ DEŇ V BERNOLÁKOVE

Pozvanie na zborový deň v Bernolákove Srdečne vás pozývame na zborový deň CZ ECAV Rača  do  areálu evanjelického kostola v Bernolákove, v 4. nedeľu po Svätej Trojici, 27.06.2021  so začiatkom služieb Božích o 10,00 V chráme Božom v RAČI služby Božie nebudú Tešíme sa na… Read More

ZBOROVÝ DEŇ, Bernolákovo

Milí bratia, drahé sestry v Pánu, po ročnej prestávke (covid), radostne vám oznamujem, že momentálna „covid“ situácia nám umožňuje stretnutie na Zborovom dni v areály kostola v Bernolákove v nedeľu, 27.06.2021, o 10,00. Zatiaľ plánujeme centrálne Služby Božie… Read More

Služby Božie v 2. nedeľu po Trojici, 13.06.2021

Služby Božie v 2. nedeľu po sv. Trojici, 13.06.2021 budú v CZ nasledovne: RAČA o 9,00 so sviatosťou Večere Pánovej so spoveďou Bernolákovo o 10,30 Ivanka pri Dunaji o 11,30 v Infocentre

SLUŽBY BOŽIE 30.05.2021, SLÁVNOSŤ SV. TROJICE

Konanie služieb Božích 30.05.2021 SV. TROJICA V Rači o 9,00 v sprísnenom režime covid; max. 25% účastníkov z kapacity miest kostola, obmedzený spev, rúško V Bernolákove o 10,30 v sprísnenom režime covid; max. 25% účastníkov z kapacity miest kostola,… Read More

Služby Božie aj v Bernolákove

Konanie služieb Božích 23.05.2021 na Slávnosť zoslania Ducha svätého V Rači o 9,00 v sprísnenom režime covid; max. 23 účastníkov, obmedzený spev, rúško V Bernolákove o 10,30 v sprísnenom režime covid; max. 25% účastníkov z kapacity miest kostola,… Read More