Ev. a. v. farský úrad, Alstrova 39, 831 06 Bratislava 35 raca@ecav.sk 0903 79 49 26

KONANIE SLUŽIEB BOŽÍCH 3. po VEľKEJ NOCI, 25.04.2021

Milí bratia, drahé sestry v Pánu, milí priatelia, so zmiešaným pocitom som prijal správu (pozri nasl. oznam) o možnosti slúžiť služby Božie v chrámoch. Teším sa z tejto možnosti, no problém je s kapacitou našich kostolov (v Rači… Read More

AKTUALIZÁCIA USMERNENIA K 19.4.2021 ku konaniu Služieb Božích

Milí bratia, drahé sestry v Pánu, pripájam najnovšie správy ohľadne konania služieb Božích z Generálneho biskupského úradu Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku: AKTUALIZÁCIA USMERNENIA K 19.4.2021 Bratia a sestry,  na základe informácií Ministerstva zdravotníctva SR a Úradu verejného zdravotníctva, vám… Read More

Veľkonočná nedeľa, TV prenos služieb Božích TA3

Milí bratia, drahé sestry, ďakujeme za prejavený záujem o sl.Božie na Veľkonočnú nedeľu z nášho chrámu Božieho v Rači a pre tých, ktorí nestihli sledovať prenos v priamom čase. 1.slávnosť veľkonočná – Vzkriesenie Pánovo. Priamy prenos  služieb Božích… Read More

Poďakovanie zb. farára

Milí bratia, drahé sestry v Pánu, vážení diváci TV TA3, chcem sa aj touto cestou poďakovať televízii TA3 – ktorá vám sprostredkovala, nech ste boli kdekoľvek,  priamy prenos služieb Božích na veľkonočnú nedeľu z evanjelického kostola CZ ECAV Bratislava-… Read More

Pastiersky list Zboru biskupov ECAV ku Veľkej noci 2021.

Pastiersky list Zboru biskupov ECAV ku Veľkej noci 2021. Drahí, sestry a bratia, vážené cirkevné zbory, srdečne vás pozdravujeme pri príležitosti sviatkov Veľkej noci v roku 2021! Prežili sme zvláštnu pôstnu dobu. Pre mnohých mala znaky osobnej kalvárie. Bolo v nej… Read More

ZVONENIE ZA OBETE COVID-19 NA SLOVENSKU  30.3.2021 O 15:00

ZVONENIE ZA OBETE COVID-19 NA SLOVENSKU  30.3.2021 O 15:00 V utorok 30.3.2021 o 15:00 si spoločne pripomeňme prostredníctvom zvonov slovenských katedrál, bazilík, kostolov, chrámov Božích, cerkví, zvoníc, či zvoničiek a uctime takmer 10 000 obetí, ktoré si doposiaľ… Read More

Služby Božie ev.a.v. počas Veľkej Noci 2021 v médiách

Služby Božie ev.a.v. počas Veľkej Noci 2021 v médiách Smrtná nedeľa 21.3.2021 Služby Božie na internete CZ ECAV Martin a Ján Hroboň 10:00 YouTube ECAV s vami Kvetná nedeľa 28.3.2021 Rozhlasové Služby Božie CZ ECAV Uhorské 9:05 Rádio… Read More

SMRTNá NEDEĽA, 5. pôstna

SMRTNÁ NEDEĽA, 5. pôstna Predspev Kňaz: Otče nebeský, Stvoriteľu sveta, Bože, Kyrie eleison Synu, Vykupiteľu sveta, Bože, Kyrie eleison Duchu svätý, Posvätiteľu sveta, Bože, Kyrie eleison Zbor: Bože, zmiluj sa nad nami! Kriste, zmiluj sa nad nami! Bože,… Read More

2. nedeľa po Zjavení Kristá Pána mudrcom, 17.01.2021 – domáca pobožnosť

nedeľa po Zjavení Kristá Pána mudrcom, 17.01.2021 – domáca pobožnosť V mene Boha ; Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. Predspev: Slovo stalo sa telom, haleluja….. L.: Slovo stalo sa telom, haleluja, Zb.: a prebývalo medzi nami, haleluja!… Read More

OZNAM POLÍCIE nie len pre seniorov

PZ SR Leták č. 12 – seniori COVID-19 Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave III   Seniori pozor! Podvodné konania v súvislosti s ochorením COVID-19 upozornenie občanov – preventívna kampaň Okresného riaditeľstva Policajného… Read More